Permainan Lego untuk anak
Parenting

Ragam Manfaat Mainan Lego untuk Kreativitas Anak

Pada umumnya anak-anak mempunyai naluri yang senang dan suka untuk bermain. Baik itu bermain menggunakan suatu media mainan atau tidak, bermain dengan teman atau bisa bermain sendirian. Sehingga memang pada dasarnya jiwa anak-anak masih memerlukan untuk bermain untuk mengisi waktu luangnya.

 

Untuk memenuhi kebutuhan bermain anak-anak tersebut banyak jenis mainan tersedia yang dapat dibeli oleh orangtua untuk anaknya. Akan tetapi akan lebih baik untuk orangtua memilih jenis mainan anak agar anak tersebut tidak hanya bermain tetapi juga dapat mengasah kemampuannya.

 

Jenis mainan banyak sekali yang dapat dipilih dari mainan tradisional hingga mainan modern yang canggih seperti sekarang ini. Kedua jenis tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jenis mainan tradisional seperti layang-layang, gundu, egrang, dan beragam permainan lainnya tersebut mempunyai banyak sekali manfaat yang dapat didapatkan oleh anak-anak.

 

Selain itu permainan tradisional juga mempunyai harga yang murah bahkan dapat dibuat sendiri daripada mainan sekarang ini yang harus dibeli dengan harga yang mahal dan lebih mahal lagi apabila menginginkan jenis mainan yang lebih canggih.

 

Akan tetapi untuk permainan tradisional sendiri sekarang ini tidak dapat atau jarang sekali ditemukan sehingga anak sekarang bahkan tidak tahu apa saja permainan jaman dahulu dan cara membuatnya. Selain itu mainan tradisional juga membutuhkan lahan luas seperti lapangan untuk dapat bermain, sedangkan lapangan dan ruang terbuka semakin jarang juga dijumpai.

 

Oleh karena itu anak-anak dan orangtua tidak mempunyai pilihan lain untuk beralih kepada mainan yang lebih modern. Akan tetapi mainan anak modern juga mempunyai banyak sekali kelebihan yang ditawarkan. Salah satu kegiatan anak yang patut menjadi pertimbangan orangtua untuk membelinya adalah permainan lego.

 

Lego merupakan produk mainan asal Denmark yang didirikan pada tahun 1916 dan dibuat oleh pengrajin kayu bernama Kirk Chiristianse. Bentuk lego yang dikenal seperti sekarang ini diciptakan pada tahun 1958. Dan merupakan penyempurnaan produk lego sebelumnya yang tidak bisa untuk ditempelkan sempurna dan tidak serba guna seperti sekarang. Hingga saat ini sendiri lego telah mempunyai banyak sekali karakter yang dikeluarkan dan dapat dinikmati untuk mainan ataupun koleksi penggemar lego di seluruh dunia.

 

Permainan lego untuk anak-anak sendiri mempunyai banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan oleh anak terutama untuk meningkatkan kecerdasan pada anak. Manfaat lego yang pertama adalah dapat mengenalkan mengenai warna, ukuran, dan bentuk kepada anak. Lego mempunyai warna, ukuran yang bervariasi, dan juga mempunyai bentuk yang berbeda. Manfaat selanjutnya adalah lego dapat membantu keselarasan antara tangan dengan mata pada anak. Sehingga dengan bermain lego dapat untuk meningkatkan kemampuan motorik pada anak.

 

Manfaat lego selanjutnya memperkenalkan logika dan problem solving pada anak. Bermain lego dapat untuk mengajarkan anak untuk belajar logika menyusun bentuk lego dan ukuran yang berbeda sehingga pas dan akan menyusun suatu bangunan. Sehingga anak-anak juga dapat untuk mengenal matematika dan konstruksi dengan cara yang menyenangkan. Selain itu anak-anak akan menemukan pemecahan masalah apabila letak lego tidak sesuai dengan konstruksi nya.

 

Dan manfaat utama yang paling penting dari lego sebagai mainan anak adalah dapat meningkatkan kemampuan imajinasi dan kreativitas anak. Bermain lego pada intinya adalah untuk membentuk dan membangun konstruksi dari brick lego, sehingga anak-anak akan terangsang imajinasinya untuk membentuk kosntruksi bangunan lego sesuai dengan kreativitas yang ada dalam benaknya dan berbeda dengan perintah di buku instruksi.